1. GENERALITATI

1.1. Acest regulament se aplică participanților la evenimentul „Crosul Companiilor”.

1.2. Organizatorul evenimentului este Clubul Sportiv Runners Club.

1.3. Crosul Companiilor este un eveniment deschis tuturor angajaților companiilor participante (S.R.L., S.A., S.N.C., PFA, P.F.I., A.F. organizații non-profit, activități independente).

1.4. Nu pot participa alergătorii profesioniști care primesc indemnizație de sportiv de la un club sportiv, chiar dacă sunt angajații unei companii.

1.5. Înscrierea participanților se poate face prin formularul online disponibil în pagina fiecarui oraș, pe site-ul competiției crosulcompaniilor.ro.

1.6. Prin semnarea formularului de înscriere sau bifarea căsuței corespunzătoare în timpul înregistrării online fiecare participant:

– declară că acceptă și înțelege termenii și condițiile de participare la Crosul Companiilor, precum și regulamentul competițional

– își dă acordul că imaginea să sau alte date publice precum rezultate obținute, clasamente, să fie folosite în materialele de promovare a evenimentului, sub formă de fotografii, afișe, filme, interviuri etc. în mod gratuit și necenzurat;

1.7. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza din motive obiective înregistrarea și participarea la cursă a unui participant.

 

2. OBLIGATIILE PARTICIPANȚILOR

2.1. Participarea la Crosul Companiilor se face pe propria răspundere, în deplina cunoștință a capacității de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică și mentală.

2.2. Fiecare participant este responsabil de propria securitate și siguranță. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii și personalul care participă la implementarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfășurării evenimentului.

2.3. Este recomandat ca participanții să dispună de asigurare în caz de accidente, valabilă pentru competiții sportive.

2.4. Căpitanul de echipă al fiecărei companii este obligat să comunice coechipierilor condițiile de participare la Crosul Companiilor.

2.5. Participanții au obligația de a asculta și de a respecta indicațiile și instrucțiunile organizatorului și ale personalului care coordonează concursul.

2.6. La ridicarea kitului de concurs, căpitanul de echipă va preda un document semnat și ștampilat cu lista participanților din compania pe care o reprezintă. Pentru entitățile PFA, PFI, AF, organizații non-profit, activități independente – reprezentanții trebuie să prezinte copie după Certificatul de Înmatriculare la Registrul Comerțului sau un act justificativ care să ateste existența entității juridice.

2.7. Organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant dacă acesta se prezintă la concurs în stare de ebrietate sau este sub efectul substanțelor halucinogene, a unei stări de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică.

 

3. TAXA DE PARTICIPARE

3.1. Taxa de participare se plătește prin transfer bancar sau în numerar până inclusiv în ziua concursului, cu minim o oră înainte de Start.

3.2. Înregistrările online se deschid la data și ora prevăzute de organizator pe pagina fiecărui oraș de pe site-ul crosulcompaniilor.ro.

3.3. În caz de neprezentare la start, abandon sau retragere din orice motiv, taxa de participare nu se returnează.

3.4. În cazul anulării competiției din motive de forță majoră sau alte motive care nu depind de organizator, taxa de înscriere nu se returnează. Organizatorul nu va suporta în nici un fel costurile adiacente (transport, cazare, masă, etc.) ale participanților.

 

4.PACHETUL DE ÎNSCRIERE

4.1. Kit-ul de înscriere cuprinde: un tricou tehnic, un chip de cronometrare, un număr de concurs și o medalie de participare.

 

5.CATEGORII ȘI CLASAMENT

5.1. Participanții se pot înregistra la următoarele categorii de concurs:

-Individual

-Echipă

5.2. Clasamentele se stabilesc pentru categoriile de mai sus (individual/echipă bărbați, individual/echipă femei și echipă Mixt) și după numărul de participanți.

5.3. Se premiază primii trei clasați de la fiecare categorie.

5.4. La proba pe echipe se premiază echipele formate exclusiv din bărbați și femei.

5.5. Echipele masculine sunt formate din 3 bărbați , iar echipele feminine sunt formate din 3 femei. La proba pe echipe, cei 3 coechipieri vor alerga simultan fără a se depărta unii de alții. Nerespectarea acestei reguli atrage după sine descalificarea.

 

6. PROCEDURI DE CONCURS

6.1. Ședința tehnică

O ședință tehnică va fi ținută pentru toți participanții în ziua startului. În cursul ședinței tehnice participanții vor fi informați asupra traseului, porțiunilor periculoase, eventualelor modificări, precum și a regulilor de comportament pe care participanții sunt obligați să le respecte pe perioada concursului. Ședința tehnică va fi ținută de directorul de concurs iar prezența participanților este obligatorie.

6.2. Număr de concurs

Numărul de concurs trebuie prins pe partea din față a tricoului și trebuie să fie vizibil pe tot timpul competiției.

6.3. Start

Startul se va da la data și ora stabilite de organizator și comunicate pe site-ul competiției crosulcompaniilor.ro. Localizarea zonei de start va fi publicată pe pagina fiecarui oraș organizator, pe crosulcompaniilor.ro.

6.4. Cronometrare

Cronometrarea se face la secundă cu ajutorul unui sistem electronic bazat pe cip-uri. Fiecare participant la proba individuală va purta un cip care nu este transmisibil. La proba pe echipe, fiecare echipă va avea un singur cip (care se va afla pe numărul de concurs al unuia dintre coechipieri).

Sistemul de cronometrare cu cip permite monitorizarea fiecărui alergător individual și al fiecărei echipe, stabilindu-se astfel la final, timpul și locul în clasament al fiecărui participant.

6.5. Retragere din concurs/Abandon

6.5.1.Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident se poate face doar la punctele de control sau în zona Start/Sosire. Concurentul care nu mai poate sau nu mai dorește să continue cursa are obligația să se deplaseze până la punctul de Start/Sosire.

6.5.2. Concurentii care se deplasează mai încet au obligația de a fi atenți pentru a face loc celor care vin din spate, doresc și pot să îi depășească.

 

7. PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

7.1. Este strict interzisă aruncarea deșeurilor de orice fel în orice loc de pe traseu, în afara celor amenajate sau la punctele de control.

7.2. Cei care nu respectă această regulă vor fi descalificați.

 

8. ECHIPAMENT OBLIGATORIU

8.1. Următoarele echipamente sunt obligatorii pentru fiecare participant care va fi prezent la start: pantofi de alergare, echipament sportiv, număr de concurs (pus la dispoziție de către organizator), cip de cronometrare.

 

9. RECLAMATII / CONTESTAȚII

9.1. Reclamațiile și contestațiile se depun în scris comitetului de concurs în decurs de 1 oră de la încheierea oficială a probei de concurs.

 

10. MODIFICAREA TRASEULUI ȘI ALTE DECIZII LEGATE DE DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

10.1. Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri competiția dacă aceasta nu se poate desfășura în condiții de siguranță.

10.2. Orice decizie va fi luată de comitetul de concurs sau de directorul de concurs.

10.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informațiilor afișate pe site, a regulamentului sau a programului, etc. Aceste modificări vor fi aduse la cunoștința participanților cu minim 7 zile înaintea concursului, în cazul informațiilor afișate pe site-ul competiție, sau cel târziu la preluarea numerelor de concurs pentru informații privind programul cursei.

Lasă un răspuns

3 × four =

Înscrie-te la newsletter